"Гарант – строй” – София

"Гарант – строй” – София


  • Дата:2006
  • Клиент:"Гарант – строй” – София
  • СНР:Premi F25 SP+E

Малък когенератор Premi F25 SPE. Предназначен е за обезпечаване с електричество на асвалтова база в кв. Овча купел – София и отопление през зимата на обслужващите базата работилници.