"Ренесанс” ООД - София

"Ренесанс” ООД - София


  • Дата:2008
  • Клиент:"Ренесанс” ООД - София
  • СНР:2 x Cento T120 SP+E

Инженерингов проект за автоцентър на база на два броя когенератори Cento T120.

CHIME извършва цялостното проектиране на системата. Проекта е форма на тригенерация.

През летния период топлината се оползотворява с помощта на абсорбционни хладилни машини и се превръща в хлад за климатизация на помещенията.