Пречиствателна станция за отпадни води - Сливен

ПСОВ - Сливен


  • Дата:2014
  • Клиент:ПСОВ - Сливен
  • СНР:2 x Cento T160 SP+E

При изпълнението на проекта се затвърди сътрудничеството между трите фирми: CHIME, UNITHERM и ЛИЛИЯ ХИВ.

За този проект CHIME и TEDOM получиха златен медал на пловдивския панаир.

Този проект е най-пълен израз на сътрудничеството ни с UNITHERM и ЛИЛИЯ ХИВ. При неговото изпълнение трите фирми използваха изцяло капацитета си.