30 ГОДИНИ ИСТОРИЯ
30 години история

CHIME изгражда 7 когенераторни системи в заводствени предприятия

 • "Вратица" ООД – Враца – CAT 500 SP+E. Системата е внедрена през 2002г.
 • "Лакпром" - Световрачане - Cento 150 SP+E. Изцяло проект на CHIME
 • ЕТ "Иван Цеков 200" – Пълният инженеринг на обекта, който включвa постигнане икономия на емисии, съгласно протокола от КИОТО в рамер на 8 870 тона годишно.
 • "Амон Ра" ООД Cento 150 SP+E
 • "Унибел" – Ямбол – енергиен комплекс, състоящ се от когенератор Quanto C 1000 SPE и парогенератор SKU 1000/6 bar.
 • "К–К & Ко" АД – София. Quanto C 500 SPE. Тухларен завод – Ботевград
 • "Актив Ко" – Севлиево. Cento T 120 SPE Дървообработващ завод. Първият когенератор с финансиране по САПАРД.

Пречиствателните станции изградени от CHIME на този етап са 6

 • ПСОВ – Долна Оряховица – Обслужва три града: Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец. В комплеска са включени два когенератора Cento T 150 SP bio. Това реално са първите за страната когенератори на био-газ.
 • ПСОВ Варна – два броя Cento T 300 SP. През 2015 година проекта е разширен с още един когенератор Cento L 300.
 • ПСОВ Сливен – два броя когенератори Cento T 160. ПЗа този проект CHIME и TEDOM получиха златен медал на пловдивския панаир
 • ПСОВ Равда – проект, в който има два броя когенератори Cento T 200 SP в един контейнер и един когенератор Cento T 100 в контейнер.
 • ПСОВ Казанлък – два когенератора Cento T 80
 • ПСОВ Шумен – два броя когенератори Cento T 200 в контейнер.

Пречиствателните станции изградени от CHIME на този етап са 6

 • ЦПК към ДАИТС – Ботевград – Cento 140 SP+E
 • ЦПК към ДАИТС – Ботевград – Cento 100 SP+E
 • МБАЛ “Д-р Никола Василев” АД – Кюстендил
 • Енергоконсулт – София – Cento T 170 SPE
 • Гарант – строй – София - Premi F 25 SPE
 • Стам – Индъстри – София - Cento T 80 SPE
 • Теплосет – Химки – Русия – Инженерингов проект за общо 8 броя когенератори по 2 MWe
 • Ренесанс ООД – 2xCento T 120
 • Биогазова станция на оборски тор - гр.Баня – 2x Cento T 200 в един контейнер