Когенeраторни системи

Когенераторните системи са оборудване за комбинирано производство на електричество и топлина. Основните характеристики на когенераторната технология са високата ефективност на произведената енергия и показателното спестяване на гориво в сравнение с разделеното производство на енергия. Това от своя страна има значимо влияние от екологична гледна точка, а също така и за икономиката на производство на енергия.

Предимства на когенераторните системи

Когенераторните системи на TEDOM се характеризират с висока надеждност при експлоатация и висококачествени детайли. Заради компактния и ергономичен дизайн изискванията за приспособяване на сградите и инсталация на тези системи са сведени до минимум. Ниските нива на шум са осигурени от шумоизолиращ капак, който се доставя с базовия модел системи. Когенераторните системи също така са снабдени с автоматично напълване с масло, а по-мощните със система за дистанционен мониторинг и контрол.

Възможности за проектиране

Системите се доставят със синхронни и асинхронни генератори.
- Асинхронните генератори (отбелязани с А) са определени само за паралелна работа (означени с Р) с електрическата мрежа.
- Синхронните генератори (означени с S) могат да бъдат използвани за паралелна работа, също така в самостоятелен режим (означен с I), както и в авариен режим на работа(означен с Е).
Комбинирането на режими P/I или P/E също е възможно.

Регулиране на мощността

Мощността на системите може да се променя в диапазона 0 ~100%, но се препоръчвада работи в диапазон 50 ~ 100%. Системите могат да бъдат използвани в режим съот-ветстващ на нуждите и консумацията на сградата или да бъдат регулирани, спрямо предварително зададени параметри.

Използвано гориво

Блоковете стандартно се конструират за работа с природен газ. Алтернативно, газовото гориво може да бъде използвано след определяне неговото качество (главно пропан-бутан, пропан, биогаз).

Принцип на работа

Когенераторните системи на TEDOM са инсталации за комбинирано производство на топлина и електричество. Много често те са използвани като авариен източник на електроенергия. При определени изисквания, когенераторните системи могат да бъдат доставяни в конфигурации с производство на електричество и същевременно охлаждане. Quanto сериите могат да произвеждат както гореща вода, така и пара.

Тригенерация

Когенераторните системи на TEDOM са инсталации за комбинирано производство на топлина и електричество. Много често те са използвани като авариен източник на електроенергия. При определени изисквания, когенераторните системи могат да бъдат доставяни в конфигурации с производство на електричество и същевременно охлаждане. Quanto сериите могат да произвеждат както гореща вода, така и пара.

Приложение, ресурси и възможноисти за инсталиране

Възможности за инсталиране

Когенераторните системи могат да бъдат инсталирани във всякакви сгради, които годишно зависят от електрическа енергия, топлина или охлаждане. Типични примери са болници, старчески домове, плувни басейни и спа центрове, ледени пързалки и стадиони, ТЕЦ-ове, хотели и мотели, големи магазини и складове, индустриални сгради и заводи. В случай на използване на биогаз когенераторните системи са подходящи за пречиствателни станции, сметища и третиране на канализационни води.

Биогаз и когенераторните системи

Biogas stations are mainly constructed in waste water treatment plants, communal landfill sites or in agricultural concerns concentrating on livestock rearing. Since biogas usually arises as a side product of the treating of organic waste, the operation of cogeneration units on this fuel is economically very advantageous. New energy legislation guarantees the operator of cogeneration technology using renewable energy resources a long-term stable purchase price for electricity at a very interesting rate.

If there is natural gas distribution available in the biogas station, it is possible to use a dual-fuel cogeneration unit for combined running on both natural gas and biogas (fuel switching). This is most advantageous in cases where the production of biogas is not uniform.

Серии / Типове / Параметри

Когенераторните системи на TEDOM се произвеждат в три серии, базирани спрямо изходната електрическа мощност

Малките когенераторни системи са с електрическа мощност от 8 до 25 kW и се използват главно за персонални нужди на купувача, използващ топлинната енергия за отопляване на сграда.

Средните когенераторни системи на TEDOM, с електрическа мощност oт 80 до 180 kW главно се използват в индустриални сгради, болници, плувни басейни, хотели и др. за намаляване цената на електрическата енергия.

Електрическа мощност от 200 до 2 000 kW предоста-вя инсталиране, главно в големи индустриални фирми и в котелните на градове и областни центрове, които продават електрическа енергия за редуциране на цената за отопление.

Възможни версии

Когенераторите на TEDOM стандартно се доставят в четири версии:

  •      » The hooded version - is designed above all for installing in buildings. Their advantages are their simplicity and speed of installation and low noise level.
  •      » The container version - is for external installation outside the domestic or industrial building. Their advantage is ease of installation and resistance to meteorological effects.
  •      » The modular version - is used for cogeneration equipment with a higher output. There are separate heating and motor generator modules. The advantages of this version are the variety of versions available and their adaptability to individual customer requirements. - is used for cogeneration equipment with a higher output. There are separate heating and motor generator modules. The advantages of this version are the variety of versions available and their adaptability to individual customer requirements.
  •      » Generator set - is a set consisting of an engine and a generator in a common steel frame, making up a basic functioning whole for constructing a cogeneration unit. The advantage of this version is its simple concept with the possibility of adding further technological elements of cogeneration.

Основни параметри