Център за подготовка на кадри към ДАИТС

ЦПК към ДАИТС


  • Дата:2001
  • Клиент:Център за подготовка на кадри към ДАИТС - Ботевград
  • СНР:Cento 100 SP

Системата е монтирана и въведена в експлоатация през 2001, като допълва въведената преди това Cento 140 SP+E.

В резултат на прецизен инженеринг с двете системи работещи в синхрон е постигнато оползотворяване на над 90% от топлинната енергия на системата като цяло.