Цялостни решения

Оползотворяване на биогаз от пречиствателна инсталация за отпадни води

По-голямата част от съществуващите пречиствателни инсталации се нуждаят от реконструкция и модернизация с цел повишаване на капацитета им и тяхната ефективност. За постигане на тази цел е необходимо да се утилизира енергията на един вторичен продукт, какъвто е биогаза, получен при пречистването на отпадъчни води...

Повече

Тригенераторна енергийна система на база на когенератор „ Quantо C 1000 SPE” на TEDOM s.r.o и хладилна машина “TSA-16 LJ” на Carrier Sanyo

Тригенерацията, като процес е известна в нашата страна повече теоретично. Практически до настоящия момент няма изпълнен проект в България с реална тригенерация. От друга страна, именно тригенерацията дава истинската възможност за голям икономически ефект от използването на когенераторите...

Повече

Когенераторни системи за производство на битова гореща вода в Химки и Сходня – Московска област

Тригенерацията, като процес е известна в нашата страна повече теоретично. Практически до настоящия момент няма изпълнен проект в България с реална тригенерация. От друга страна, именно тригенерацията дава истинската възможност за голям икономически ефект от използването на когенераторите...

Повече