ЕТ “Иван Цеков 2000” - Кюстендил

ЕТ “Иван Цеков 2000” - Кюстендил


  • Дата:2004
  • Клиент:ЕТ “Иван Цеков 2000” - Кюстендил
  • СНР:Quanto C500 SP+E

Пълният инженеринг на обекта, който включва захранване с топлина, в т.ч. топла вода и пара, както и електрическа енергия на текстилното предприятие “Етавия” Кюстендил.

Освен проектите:
     - Архитектурно строителен;
     - ОВ;
     - Проекта за присъединяване към електроразпределителното предприятие, в т.число и високоволтовата част

CHIME е изпълнила изцяло бизнес плана на фирмата, в това число анализа за екологичната значимост на проекта, като с проекта е постигната икономия на емисии, съгласно изискванията на протокола от КИОТО равна н 8 870 тона годишно.

Когенераторът е демонтиран и в момента инсталиран в УМБАЛ "Св.Георги" - Пловдив