“Амон Ра“ ООД - Тутракан

“Амон Ра“ ООД - Тутракан


  • Дата:2005
  • Клиент:“Амон Ра“ ООД - Тутракан
  • СНР:Cento T150 SP+E

Системата е проектирана изцяло от CHIME /проекти за присъединяване към електроразпределителното предприятие, към производствената система на обекта, в това число проект за подготовка на фураж за предприятие за отглеждане на патици по задание от Възложителя. Tози проект не работи към момента.