Пречиствателна станция за отпадни води - Казанлък

ПСОВ - Казанлък


  • Дата:2015
  • Клиент:ПСОВ - Казанлък
  • СНР:2 x Cento T80 SP