Пречиствателна станция за отпадни води - Равда

ПСОВ - Равда


  • Дата:2014
  • Клиент:ПСОВ - Равда
  • СНР:2 x Cento T200 SP

Един голям проект, в който проектирането е изцяло на CHIME, както и доставката на когенераторите. А това са: два броя когенератори Cento T200 SP в един контейнер и един когенератор Cento T100 в контейнер.