“Унибел” – Ямбол

“Унибел” – Ямбол


  • Дата:2005
  • Клиент:“Унибел” – Ямбол
  • СНР:Quanto C1000 SP+E

Eнергиен комплекс, състоящ се от когенератор Quanto C1000 SP+E и парогенератор SKU 1000/6 bar.

Когенераторът е се електрическа мощност 1000kWе и е включен паралелно на електроразпределителната мрежа и обезпечава захранване на завода и в режим резервно захранване. Произвежданата топлина се разпределя на две – топла вода с параметри 70 – 86°С и суха пара с параметри 6 bar и температура 152°С.

Инженеринговата част от проекта е разработка на CHIME и освен топлотехническата и електро часта, включва и преаранжировка на цялото електро и топло захранване на обекта.