Пречиствателна станция за отпадни води – Долна Оряховица

ПСОВ – Долна Оряховица


  • Дата:2006
  • Клиент:Община Долна Оряховица
  • СНР:Cento T150 SP+E Bio

Пречиствателната станция е построена за да обслужва трите града: Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец.

В комплеска са включени два когенератора Cento T 150 SP bio.

Това са първите за страната когенератори на био-газ.