"Енергоконсулт” – София

"Енергоконсулт” – София


  • Дата:2006
  • Клиент:"Енергоконсулт” – София
  • СНР:Cento T170 SP+E

Когенераторът е предназначен е за локалната топлофикация на Енергоконсулт в кв.Овча купел.

Когенераторът е присъединен към електро и топло системите на топлофикацията.

Очаква разрешение за прокопаване на улицата за присъединяване към електроразпределителното предприятие.